Bezwodny tłuszcz mleczny

OPIS PRODUKTU

Wyprodukowano z masła extra i śmietanki pasteryzowanej.

ZASTOSOWANIE

Produkt przeznaczony do przemysłu spożywczego.

CHARAKTERYSTYKA

Smak i zapach swoisty, konsystencja twarda, barwa żółta.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I OKRES PRZYDATNOŚCI DO SPOŻYCIA

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 10°C. Okres przydatności 12 miesięcy.

OPAKOWANIE

Blok 25 kg.

PARAMETRY FIZYKOCHEMICZNE

Zawartość tłuszczu (%) min. 99.9
Zawartość wody (%) max. 0,1
Kwasowość tłuszczu max. 0,35

PARAMETRY MIKROBIOLOGICZNE

Salmonella /25g nieobecne
Listeria monocytogenes /25g nieobecne
Bakterie z grupy coli /1g nieobecne